Civilizacija ljubavi

Uvjeti korištenja i politika privatnosti

Društvena mreža Civilizacija ljubavi (dalje CiLj) je portal, koji služi samo za međusobno povezivanje korisnika i kao takav nije odgovoran za bilo kakve daljnje radnje između korisnika.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.civilizacijaljubavi.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka CiLj ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu CiLj ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

CiLj obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. CiLj prikuplja osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa na način da iste korisnik dobrovoljno dostavi CiLj-i. CiLj će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružana svih usluga CiLj-a na zadovoljstvo korisnika. CiLj se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

CiLj također prikuplja podatak o OIB-u korisnika koji se koristi isključivo radi provjere ispravnosti OIB-a putem javno dostupnog algoritma „Kontrola OIB-a po međunarodnoj normi ISO 7064 (MOD 11,10). CiLj obvezuje se štiti tajnost OIB-a, da ni na koji način osim navedenog neće koristiti OIB niti će on biti vidljiv trećim stranama. Člankom 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“ 60/08) osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu:OIB) definira se kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja, koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Obveznici OIB-a jesu sve fizičke i pravne osobe kojima su temeljem članka 8. Zakona dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi, dok su korisnici OIB-a državna tijela ( Ministarstva i dr.), jedinice lokalne i područne – regionalne samouprave (općine, gradovi, županije), te pravne osobe s javnim ovlastima. OIB je ne kazujuća oznaka koja svojim sadržajem (brojevima) ne otkriva osobne podatke tj. identitet obveznika OIB-a. Evidenciju o OIB-u vodi Ministarstvo financija, tj. Porezna uprava, te obveznicima OIB- a osigurava na njihov zahtjev dostupnost podataka o njihovom OIB-u primjenom informacijskih tehnologija poštujući pri tome propise o zaštiti osobnih podataka.

CiLj ne jamči za istinitost i točnost podataka navedenih u objavljenim oglasima. Prilikom prijave oglasa na CiLj-i izričito je zabranjeno navođenje bilo kojih formata transakcijskih računa korisnika, odnosno bilo kakvih podataka o bankovnim računima korisnika.

Prilikom kreiranja profila korisnici su dužni voditi računa o zaštiti privatnosti i osobnih podataka djece i maloljetnih osoba.

CiLj zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

CiLj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama www.civilizacijaljubavi.hr.

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 27. srpanj 2015. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. CiLj se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. CiLj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Web stranice www.civilizacijaljubavi.hr koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.civilizacijaljubavi.hr samo za vrijeme trajana njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.civilizacijaljubavi.hr i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, web stranice www.civilizacijaljubavi.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.civilizacijaljubavi.hr u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Web stranice www.civilizacijaljubavi.hr također koriste kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih usluga i proizvoda te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika web stranica www.civilizacijaljubavi.hr mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku web stranica www.civilizacijaljubavi.hr dostavlja CiLj ili partner omogućuje se putem kolačića koje CiLj-ov poslužitelj, odnosno treća strana može postaviti u web-preglednik korisnika.

Na ovom linku možete naći popis kolačića korištenih na web stranicama www.civilizacijaljubavi.hr.

Korisnik web stranica www.civilizacijaljubavi.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. CiLj isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.civilizacijaljubavi.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem web stranica www.civilizacijaljubavi.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Za sva moguća pitanja o zaštiti privatnosti podataka, korisnici nam se u svako doba mogu obratiti putem emaila info@civilizacijaljubavi.hr te u bilo koje vrijeme možete zatražiti izmjenu ili brisanje Vaših podataka putem istog emaila.