Civilizacija ljubavi

Prijavi problem

Potrebna pomoć u osnovnim živežnim nanirnicama i higijeni

Poštovani budući da smo ja i suprug nezaposleni i imamo dijete s teškoćama u razvoju a trenutno nemamo nikakvih prihoda i čekamo rješenje za minimalnu socijalnu naknadu čija će isplata biti tek u trećem mj do tad trebamo preživjeti. Bila bi zahvalna na pomoći u obliku hrane i higijene i odjeće za dječaka od 8 godina ili već kako tko može pomoći.

  • Nema komentara